Usługi kominiarskie w Gnieźnie

Kominiarz Gniezno

Świadczę Usługi kominiarskie w:

Poznaniu, Gnieźnie, Luboniu, Puszczykowie, Kórniku, Swarzędzu, Kostrzynie, Neklii, Wrześnii, Kobylnicy, Pobiedziskach, Tucznie i okoliczne miejscowości

Czyszczenie przewodów kominowych:

  • kominów wentylacyjnych
  • kominów odprowadzających spaliny gazowe
  • kominów dymowych

Przeglądy roczne

  • Sprawdzanie ciągu i drożności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) z wydaniem pisemnego protokołu wraz ze szkicem przewodów i podłączeń stosownie do Prawa Budowlanego Art.62 ust 6 pkt 1
  • Opiniowanie i odbiory przewodów kominowych
  • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

Opinie do gazowni

  • Wstpępne opinie kominiarskie do projektu instalacji gazowych
  • Opinie powykonawcze

Doradztwo w zakresie kominiarstwa

Obszar działania

Poznań, Gniezno, Luboń, Puszczykowo, Kórnik, Swarzędz, Kostrzyn, Nekla, Września, Kobylnica, Pobiedziska, Tuczno i okoliczne miejscowości